PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Wirus Zika – nowe zagrożenie dla bezpieczeństwa krwi oraz przeszczepów tkanek i narządów?
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Transfuzjologii Klinicznej CSK MON WIM w Warszawie; kierownik: dr hab. n. med. Jolanta Korsak, prof. nadzw. WIM
 
 
Data nadesłania: 12-01-2017
 
 
Data publikacji: 13-03-2017
 
 
LW 2017;95(2):218-224
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wirus Zika, zaliczany do rodziny Flavivirydae, przenoszony jest przez samice komara z rodzaju Aedes. Po tym, jak rozprzestrzenił się poza Afrykę i Azję, jest odpowiedzialny za nowe transmisyjne choroby zakaźne. Większość zakażeń wirusem przebiega subklinicznie lub charakteryzuje się słabo wyrażonymi objawami grypopodobnymi. Do powikłań powstałych w wyniku zakażenia wirusem Zika należą zmiany neurologiczne w postaci zespołu Guillaina i Barrego oraz mikrocefalii u noworodków urodzonych przez zakażone matki. Nie zdefiniowano ryzyka przeniesienia zakażenia wirusem przez składniki krwi lub przeszczepy tkankowo‑narządowe, chociaż duża liczba zakażeń przebiegających bezobjawowo, w tym u potencjalnych dawców, stwarza taką możliwość. Dlatego też w wielu krajach Europy oraz obu Ameryk wprowadzono procedury, które zarekomendowano dawcom powracającym z podróży do krajów objętych epidemią. W artykule dokonano analizy obecnego stanu wiedzy dotyczącego zagrożeń związanych z transmisją wirusa Zika oraz możliwego wpływu zakażenia na bezpieczeństwo przetoczeń i przeszczepów.
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono sprzeczności interesów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top