PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Praktyczne wskazówki dotyczące odżywiania w chorobach układu oddechowego. Część I. Niedożywienie
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny; kierownik: prof. dr hab. med. Katarzyna Życińska
 
 
Data nadesłania: 13-06-2018
 
 
Data publikacji: 17-09-2018
 
 
LW 2018;96(4):358-362
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zadaniem lekarzy jest holistyczne spojrzenie na chorych z uwzględnieniem nie tylko podstawowych chorób, ale także czynników ryzyka pogarszających ich rokowanie. Choroby układu oddechowego należą do najważniejszych chorób w praktyce klinicznej. W przebiegu chorób obturacyjnych oskrzeli, nowotworów czy infekcji dróg oddechowych często obserwuje się zaburzenia odżywienia. Mogą one być skutkiem tych chorób lub czynnikiem sprzyjającym ich rozwojowi. Niedożywienie często stwierdza się w przebiegu przewlekłych chorób płuc. Lekarze powinni regularnie oceniać stan odżywienia tych pacjentów, wykorzystując odpowiedni wywiad i pomiary antropometryczne. Rozpoznanie niedożywienia lub wyniszczenia wymaga wdrożenia odpowiedniego żywienia, uwzględniającego specyfikę chorób układu oddechowego. Nie identyfikując problemów żywieniowych i nie podejmując niezbędnych działań w tym zakresie, trudno oczekiwać dobrych efektów odległych w leczeniu przewlekłych chorób płuc.
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono sprzeczności interesów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top