PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Technika wytwarzania endoskopowej gastrostomii odżywczej (PEG)
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Gastroenterologii, Endokrynologii i Chor b Wewnętrznych CSK MON WIM; kierownik: dr hab. n. med. Przemysław Witek
 
 
Data nadesłania: 10-06-2018
 
 
Data publikacji: 17-09-2018
 
 
LW 2018;96(4):369-373
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Stan odżywienia chorego jest bardzo często czynnikiem determinującym bezpośrednie postępowanie z pacjentem, jak również odległe rokowanie. Terapia żywieniowa jest tak samo ważna dla pacjenta, jak farmakoterapia czy leczenie operacyjne. Dysfagia jest najczęstszym wskazaniem do wytworzenia sztucznego dostępu do przewodu pokarmowego. Złotym standardem postępowania podczas długotrwałego odżywiania dojelitowego jest wykorzystanie przezskórnej endoskopowej gastrostomii (PEG). Odmienności techniczne różnych metod wprowadzania PEG pozwalają zmniejszyć ryzyko wystąpienia powikłań związanych z wytworzeniem przetoki.
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono sprzeczności interesów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top