PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Indywidualny Pakiet Medyczny – niezbędne zmiany i kierunki rozwoju
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego im. gen. bryg. dr med. Stefana Hubickiego w Łodzi; komendant: płk lek. Zbigniew Aszkielaniec
Data nadesłania: 25-06-2018
Data publikacji: 17-09-2018
 
LW 2018;96(4):374–380
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Indywidualny Pakiet Medyczny (IPMed) stanowi wyposażenie medyczne żołnierza Sił Zbrojnych RP. Zawartość pakietu pozwala na udzielenie pomocy medycznej na polu walki w niezbędnym zakresie przed wprowadzeniem zaawansowanych procedur na kolejnych etapach ewakuacji medycznej. IPMed wymaga jednak rekonstrukcji, zarówno pod względem wyposażenia, jak i w aspekcie technicznym. Celem pracy jest przedstawienie IPMed pod względem zawartości i użyteczności na współczesnym polu walki.
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono sprzeczności interesów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745