PL EN
OPIS PRZYPADKU
Diagnostyka i leczenie ortopedyczne następstw raka nerki na przykładzie przypadku klinicznego
 
Więcej
Ukryj
1
Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedii 7. Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku; ordynator: lek. Piotr Zawadzki
 
2
Zakład Medycyny Morskiej i Hiperbarycznej Wojskowego Instytutu Medycznego w Gdyni; kierownik: prof. dr hab. n. med. Romuald Olszański
 
3
Zakład Podstaw Chirurgii i Urazu Wielonarządowego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Lasek
 
4
Oddział Onkologii i Radioterapii, Pomorskie Centrum Onkologii w Gdyni; ordynator: dr n. med. Krzysztof Leśniewski‑Kmak
 
 
Data nadesłania: 17-09-2018
 
 
Data publikacji: 10-12-2018
 
 
LW 2019;97(1):41-49
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Kobieta lat 51, aktywna zawodowo i fizycznie, doznała patologicznego złamania trzonu kości ramiennej prawej, po którym wdrożono diagnostykę i leczenie. Stwierdzono przerzuty do kręgów od C6 do S2, kości ramiennej prawej, kości ramiennej lewej, kości biodrowej prawej, kości udowej lewej oraz prawdopodobnie ognisko pierwotne w nerce lewej. Wystąpiło złamanie patologiczne kręgów Th3, Th10, kości ramiennej prawej i kości ramiennej lewej. Chora leczona operacyjnie: kość ramienna prawa – otwarta repozycja i zespolenie płytą LCP oraz śrubami z wypełnieniem materiałem kościozastępczym, pobranie materiału tkankowego do badania histopatologicznego, kość ramienna lewa – usunięcie ogniska nowotworowego w przebiegu złamania patologicznego z zespoleniem płytą LCP i śrubami, wypełnienie cementem kostnym. Usunięcie guza nerki lewej – ognisko pierwotne. Wertebroplastyka trzonów kręgów L1, L4, L5. Badanie histopatologiczne wykazało nieokreślony renal cell carcinoma z podejrzeniem typu translokacyjnego. Leczona radioterapią ognisk przerzutowych, immunomodulatorem (sunitynib), zachowawczo z powodu niedokrwistości wtórnej, zespołów bólowych, przykurczów. Wykazano ogniska przerzutowe do płuc, wątroby i śledziony. Zgon nastąpił w okresie roku od rozpoznania. Leczenie inwazyjne usprawniło pacjentkę, przywróciło do aktywności życiowej. Nie udało się zatrzymać rozsiewu nowotworu, co doprowadziło do niewydolności wielonarządowej i w konsekwencji do zgonu.
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono sprzeczności interesów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top