PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Problemy zdrowia psychicznego najmłodszego pokolenia weteranów amerykańskich
 
Więcej
Ukryj
1
Jack, Joseph and Morton Mandel School of Applied Social Sciences, Case Western Reserve University; dean: Grover C. Gilmore
 
 
Data nadesłania: 27-09-2018
 
 
Data publikacji: 10-12-2018
 
 
LW 2019;97(1):50-55
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zagrożenia dla życia i zdrowia żołnierzy zależą od charakteru działań wojennych. Aby przygotować żołnierzy do nowych form walki, należy poznać wyzwania, z jakimi będą się spotykać zarówno w trakcie działań bojowych, jak i po powrocie z wojny. W okresie od 2001 do 2015 r. 1,2 miliona żołnierzy amerykańskich, którzy brali udział w walkach w Iraku i Afganistanie, skorzystało ze specjalistycznej służby zdrowia Departamentu do Spraw Weteranów (Veteran Affairs – VA). Analiza przeprowadzanych interwencji medycznych umożliwia ocenę długotrwałych skutków działań wojennych, z których część może się ujawnić dopiero po powrocie żołnierzy do życia cywilnego. W pracy przedstawiono zakresy badań dotyczących problemów zdrowia psychicznego żołnierzy po powrocie z Afganistanu i Iraku. Weterani niechętnie zgłaszają się na badania zdrowia psychicznego, a ewentualne problemy związane z powrotem z wojny starają się rozwiązać we własnym zakresie. Wiele przypadków stresu pourazowego i urazów mózgu pozostaje niezdiagnozowanych, zwiększa się za to spożycie środków przeciwbólowych i odurzających. Dlatego też weterani często zgłaszają się po pomoc wiele miesięcy, a nawet lat po powrocie z wojska. Gwałtowne zwiększenie częstości występowania skomplikowanych problemów psychicznych wśród nowej generacji weteranów spowodowało konieczność zmian struktury lecznictwa USA i specjalistycznego przygotowania środowiska medycznego do nowych wyzwań.
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono sprzeczności interesów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top