PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Budowanie nowoczesnego systemu obrony przed bronią biologiczną Sił Zbrojnych RP zgodnego z wymaganiami NATO
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Patomorfologii CSK MON WIM w Warszawie; kierownik: cz. p. o. ppłk. dr n. med. Szczepan Cierniak
 
2
Emerytowany zastępca Dyrektora WIHiE
 
3
Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych WIHiE w Puławach; szef: płk dr n. biol. Marcin Niemcewicz
 
 
Data nadesłania: 18-10-2018
 
 
Data publikacji: 10-12-2018
 
 
LW 2019;97(1):56-64
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule omówiono genezę utworzenia systemu obrony Sił Zbrojnych RP przed bioterroryzmem i bronią biologiczną, zgodnego ze standardami NATO, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia rozpoczętej w 1994 r. współpracy między Wojskowym Instytutem Higieny i Epidemiologii (WIHiE) a wojskowymi i naukowymi placówkami w USA odpowiedzialnymi za obronę przed bronią chemiczną i biologiczną, takimi jak Edgewood Research Development and Engineering Center. W wyniku tej współpracy zdobyto niezbędną wiedzę i doświadczenie, m.in. przeszkolono pracowników WIHiE w USA w zakresie wykrywania czynników biologicznych, organizowano konferencje naukowe oraz brano udział w ćwiczeniach poligonowych i laboratoryjnych nad wykrywaniem czynników biologicznych (m.in. Dugway Proving Ground, USA). Dzięki podjętej współpracy utworzono pierwsze w Polsce laboratorium III stopnia hermetyczności (BSL 3), a także utworzono Zespoły Rozpoznania Biologicznego działające na obszarze Polski. Ponadto utworzono jednostkę rozpoznawczą do działania poza granicami kraju, która uczestniczyła w operacji Iraqi Freedom. Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych WIHiE został włączony do międzynarodowych systemów monitorowania i wykrywania czynników biologicznych (sieć laboratoriów NATO, US DoD‑GEIS, EBLN, EVD‑LabNet).
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono sprzeczności interesów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top