PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Retinopatia wywołana chlorochiną lub hydroksychlorochiną
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Okulistyki CSK MON WIM w Warszawie; kierownik: płk prof. dr hab. n. med. Marek Rękas
 
 
Data nadesłania: 22-08-2018
 
 
Data publikacji: 10-12-2018
 
 
LW 2019;97(1):65-70
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Leki przeciwmalaryczne (chlorochina i hydroksychlorochina) od dawna stosowane w profilaktyce malarii, są również użyteczne w leczeniu chorób autoimmunologicznych, m.in. tocznia rumieniowatego układowego i reumatoidalnego zapalenia stawów. Ostatnie badania wykazały, że leki te wykazują działanie przeciwnowotworowe, przeciwcukrzycowe i przeciwretrowirusowe. Mają stosunkowo niewiele działań niepożądanych; większość z nich jest łagodna i odwracalna. Najpoważniejszym powikłaniem leczenia jest nieodwracalna obustronna retinopatia typu bawolego oka, która staje się objawowa dopiero w zaawansowanym stadium, prowadząc do ciężkiego uszkodzenia widzenia. Rosnąca liczba pacjentów stosujących chlorochinę i jej pochodną w leczeniu długoterminowym sprawia, że konieczne jest zwiększenie świadomości pacjentów oraz lekarzy różnych specjalności (okulistów, reumatologów, dermatologów, diabetologów, onkologów) na temat konieczności przeprowadzania badań przesiewowych w kierunku retinopatii od początku przyjmowania leków. Celem opracowania jest przedstawienie charakterystycznych objawów okulistycznych toksyczności, czynników ryzyka oraz aktualnych zaleceń dotyczących monitorowania pacjentów, którzy stosują leki przeciwmalaryczne.
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono sprzeczności interesów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top