PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Przeszczepy skóry pośredniej grubości oraz techniki wspomagające jako metody leczenia chirurgicznego ran przewlekłych u pacjentów z chorobami naczyniowymi
 
Więcej
Ukryj
1
Oddział Kliniczny Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej USK nr 1 w Łodzi; kierownik: dr hab. n. med. Bogusław Antoszewski
 
2
Klinika Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej CSK MON WIM w Warszawie; kierownik: płk dr hab. n. med. Mirosław Dziekiewicz
 
 
Data nadesłania: 09-06-2018
 
 
Data publikacji: 10-12-2018
 
 
LW 2019;97(1):71-75
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Gojenie ran jest wieloetapowym i dynamicznym procesem naprawczym tkanek obejmującym trzy fazy: zapalną, wytwórczą i dojrzewania blizny. Istnieje wiele czynników – zarówno ogólnoustrojowych, jak i miejscowych – uniemożliwiających prawidłowy proces gojenia, dając przewlekły charakter rany. W praktyce klinicznej można zaobserwować zwiększającą się liczbę pacjentów z chorobami naczyń, u których występują rany przewlekłe. U tych chorych można zastosować szerokie spektrum terapeutyczne – zarówno metody zachowawcze, jak i chirurgiczne. W świetle aktualnych badań dostrzegalny jest ciągły rozwój sposobów leczenia ran przewlekłych. W artykule zostały opisane metody wykonywania przeszczepów skóry pośredniej grubości oraz techniki wspomagające leczenie.
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono sprzeczności interesów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top