PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Podstawy medycyny podróży
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu; kierownik: dr hab. med. Agnieszka Mastalerz‑Migas
 
2
Kierownik Zakładu Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej WIM w Warszawie
 
 
Data nadesłania: 10-12-2018
 
 
Data publikacji: 04-01-2019
 
 
LW 2019;97(1):76-81
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Na całym świecie, również w Polsce, obserwuje się dynamiczny wzrost liczby podróży międzynarodowych, w większości w celach turystycznych. W pracy przedstawiono podstawowe zagadnienia dotyczące medycyny podróży, nowej specjalności o charakterze interdyscyplinarnym, skupiającej większość specjalizacji medycznych w zakresie epidemiologii, obrazu klinicznego, diagnostyki, leczenia i zapobiegania problemom zdrowotnym związanym z podróżowaniem oraz przebywaniem w miejscach uciążliwych klimatycznie i sanitarnie. W związku z coraz większą liczbą podróżujących do krajów tropikalnych i subtropikalnych, do gabinetów lekarskich zgłaszają się tysiące osób po poradę dotyczącą prawidłowego przygotowania się przed podróżą oraz właściwego zachowania podczas pobytu w obcych warunkach środowiskowych. W związku z tym zwłaszcza lekarze podstawowej opieki zdrowotnej stają przed wyzwaniem przekazania swoim pacjentom odpowiedniej wiedzy, pozwalającej na bezpieczne podróżowanie oraz pobyt w odległych destynacjach.
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono sprzeczności interesów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top