PL EN
PRACA ORYGINALNA
Analiza zainteresowań medycyną podróży w Polsce na przykładzie portalu www.medycynatropikalna.pl
 
Więcej
Ukryj
1
kierownik Zakładu Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej Wojskowego Instytutu Medycznego
 
 
Data publikacji: 02-10-2017
 
 
LW 2017;95(4):340-346
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W Polsce obserwuje się systematyczne zwiększenie liczby podróży zagranicznych, głównie o charakterze turystyczno‑wypoczynkowym. W związku z powyższym z roku na rok zwiększa się zainteresowanie działaniami profilaktycznymi i zagrożeniami zdrowotnymi w miejscach planowanych destynacji. W pracy przedstawiono aktualne trendy dotyczące zainteresowania medycyną podróży na podstawie odwiedzin portalu internetowego www.medycynatropikalna.pl, prowadzonego przez Zakład Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej Wojskowego Instytutu Medycznego. Materiał i metody. Analizę retrospektywną oparto na statystyce wizyt użytkowników strony www.medycynatropikalna.pl w latach 2014–2016 oraz w poszczególnych miesiącach 2016 roku, z użyciem pakietu StatSoft Inc. (2014) STATISTICA version 12.0. Wyniki. Analiza statystyczna wykazała znaczące zwiększenie liczby wizyt na www.medycynatropikalna – z 389 321 w 2014 roku do 618 830 w 2016 roku. Najwyższe wskaźniki wizyt w 2016 roku obserwowano w czwartym kwartale (październik–grudzień), co wskazuje na zwiększenie zainteresowania podróżami do krajów tropikalnych, w których w tym czasie przypada sezon wakacyjny. Wnioski. Systematyczny wzrost liczby odwiedzin na www.medycynatropikalna.pl świadczy o zwiększeniu zainteresowania medycyną podróży oraz świadomości podróżujących w zakresie podejmowania działań profilaktycznych.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top