PL EN
PRACA ORYGINALNA
Ocena czynników ryzyka wpływających na gojenie się ran po appendektomii – doświadczenia własne
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej, Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej USK im. WAM w Łodzi; kierownik: dr hab. n. med. Sławomir Jabłoński
 
2
Instytut Naukowo‑Badawczy IurisMed Spółka z o.o. Independent Medical Examiners w Kutnie; kierownik: Bartosz Borzuchowski
 
 
Data publikacji: 02-10-2017
 
 
LW 2017;95(4):347-350
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego jest bardzo częstą chorobą wymagająca leczenia chirurgicznego. Celem naszej pracy było ustalenie czynników związanych z pacjentem (modyfikowalnych i niemodyfikowalnych), które w znaczący sposób wpływają na proces gojenia się rany pooperacyjnej po appendektomii. Na podstawie naszej pracy wyciągnęliśmy wnioski, że na proces gojenia się rany po appendektomii negatywny wpływ mają czynniki modyfikowalne, takie jak długość trwania objawów chorobowych, cukrzyca, nadwaga i otyłość, a także palenie tytoniu.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top