PL EN
PRACA ORYGINALNA
Czynniki wpływające na utrudnione gojenie się ran po plastyce przepukliny pachwinowej – doświadczenia własne
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej, Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej USK im. WAM w Łodzi; kierownik: dr hab. n. med. Sławomir Jabłoński
 
2
Instytut Naukowo‑Badawczy IurisMed spółka z o.o. Independent Medical Examiners w Kutnie; prezes: Magdalena Zapędowska
 
 
Data nadesłania: 22-12-2019
 
 
Data publikacji: 06-04-2020
 
 
LW 2020;98(2):135-140
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem naszej pracy było ustalenie, jakie czynniki modyfikowalne i niemodyfikowalne wpływają w znaczący sposób na proces gojenia się rany pooperacyjnej po plastyce przepukliny pachwinowej sposobem Lichtensteina. Na podstawie naszej pracy wyciągnęliśmy wniosek, że na proces gojenia się rany po plastyce przepukliny pachwinowej negatywny wpływ mają: wiek chorych, cukrzyca, nadwaga i otyłość, a także palenie tytoniu.
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono sprzeczności interesów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top