PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Neuropsychologiczne następstwa łagodnego urazowego uszkodzenia mózgu oraz zespołu stresu pourazowego w wyniku działań wojennych – przegląd badań
 
Więcej
Ukryj
1
Pion Psychiatrii Wojewódzkiego Szpitala w Łomży; kierownik: lek. Irena Dworakowska
 
2
Zakład Medycyny Nuklearnej MON WIM w Warszawie; kierownik: dr hab. med. Mirosław Dziuk
 
3
Klinika Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii CSK MON WIM w Warszawie; kierownik; dr n. med. Radosław Tworus
 
4
Pracownia Psychologii „SURGA” w Warszawie; kierownik: mgr Anna Jastrzębska
 
 
Data nadesłania: 10-04-2018
 
 
Data publikacji: 17-09-2018
 
 
LW 2018;96(4):349–357
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Urazowe uszkodzenie mózgu to jedno z najbardziej powszechnych obrażeń, do których dochodzi u żołnierzy podczas wojny w Iraku i Afganistanie. Łagodne urazowe uszkodzenia mózgu stanowią nawet 77% wszystkich przypadków urazowych uszkodzeń mózgu. 42% weteranów wojennych ma objawy łagodnych urazów mózgu, a także zespołu stresu pourazowego. W artykule przedstawiono przegląd badań dotyczących wpływu łagodnych urazowych uszkodzeń mózgu na neuropsychologiczne funkcjonowanie weteran w wojny w Iraku i Afganistanie. W tekście szeroko omówiono współwystępowanie zespołu stresu pourazowego i urazowych uszkodzeń mózgu oraz zależność między nimi. Autorzy artykułu dokonują przeglądu ciekawych klinicznie badań, pomocnych w ustaleniu rozpoznania zespołu stresu pourazowego współwystępującego z łagodnym urazowym uszkodzeniem mózgu. Analizowane choroby omawiane są również w aspekcie badań neuroobrazowych. W końcowej części artykułu opisywane są obecne możliwości rehabilitacji poznawczej urazów mózgu w grupie weteranów współczesnych wojen.
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono sprzeczności interesów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745