PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Koncepcja i wnioski dotyczące zabezpieczenia medycznego Wojsk Obrony Terytorialnej
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Organizacji Ochrony Zdrowia Wojsk i Zdrowia Publicznego WIM w Warszawie; kierownik: ppłk rez. dr n. med. Marek Skalski
 
2
Oddział Organizacyjno‑Mobilizacyjny WIM w Warszawie; kierownik: płk rez. mgr Tomasz Miezancew
 
 
Data nadesłania: 10-05-2018
 
 
Data publikacji: 17-09-2018
 
 
LW 2018;96(4):343-348
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Odpowiadając na wyzwania w zakresie bezpieczeństwa narodowego Rzeczpospolitej Polskiej (RP), powołano Wojska Obrony Terytorialnej (WOT), jako kolejny rodzaj Sił Zbrojnych RP (SZ RP). Zakres działań WOT jest specyficzny, co wymusza zastosowanie odrębnych procedur zabezpieczenia medycznego. Analizując cele i zadania stawiane WOT w różnych stanach bezpieczeństwa państwa, Autorzy proponują rozwiązania organizacyjne dotyczące zabezpieczenia medycznego tych działań.
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono sprzeczności interesów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top