PL EN
OPIS PRZYPADKU
Zaćma piramidowa – leczenie chirurgiczne. Opis przypadku
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Okulistyki CSK MON WIM w Warszawie; kierownik: prof. dr hab. med. Marek Rękas
 
 
Data nadesłania: 18-06-2018
 
 
Data publikacji: 17-09-2018
 
 
LW 2018;96(4):339-342
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp. Zaćma biegunowa przednia jest zaćmą wrodzoną, która występuje często obustronnie i obejmuje przedni biegun soczewki. Metody. Przeprowadzono operację fakoemulsyfikacji zaćmy piramidowej ze wszczepieniem sztucznej soczewki zwijalnej tylnokomorowej. Cel pracy. Przedstawienie przypadku rzadko występującej zaćmy wrodzonej. Wyniki. Poprawa ostrości wzroku ograniczona niedowidzeniem oka z zaćmą wrodzoną. Wnioski. Usunięcie zaćmy wrodzonej u osoby dorosłej może mieć ograniczony wpływ na poprawę widzenia w oku niedowidzącym.
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono sprzeczności interesów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top