PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Służba zdrowia Sił Zbrojnych RP – potrzeba zmian organizacyjnych
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Organizacji Ochrony Zdrowia Wojsk i Zdrowia Publicznego WIM w Warszawie; kierownik: dr n. med. Marek Skalski
 
 
Data nadesłania: 22-06-2016
 
 
Data publikacji: 05-12-2016
 
 
LW 2017;95(1):95-98
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Analiza uwarunkowań geopolitycznych ostatnich lat ukazuje niestabilność struktur międzynarodowych. Na tym tle istotne stają się narodowe gwarancje bezpieczeństwa oraz aktualne możliwości Sił Zbrojnych RP. W artykule odniesiono się do problematyki zabezpieczenia medycznego działań bojowych. Autorzy skupiają się na zagadnieniach warunkujących odbudowę i efektywne zreorganizowanie wojskowej służby zdrowia (WSZ). Działania dostosowujące WSZ do aktualnych wyzwań w zakresie bezpieczeństwa i obrony terytorium kraju są niezbędne i limitowane czasem.
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono sprzeczności interesów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top