PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Opieka medyczna nad ludnością cywilną a potrzeby wojskowej służby zdrowia w zabezpieczeniu operacji obronnej – zarys problemu
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Organizacji Ochrony Zdrowia Wojsk i Zdrowia Publicznego WIM w Warszawie; kierownik: ppłk rez. dr n. med. Marek Skalski
 
2
Szef Wydziału – Szef Służby Zdrowia 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie
 
3
Zakład Bioetyki i Prawa Medycznego WIM w Warszawie; kierownik: płk rez. dr Józef Bukowski
 
 
Data nadesłania: 13-03-2019
 
 
Data publikacji: 06-09-2019
 
 
LW 2019;97(4):337-340
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Działania wojenne we współczesnym świecie pociągają za sobą coraz większe liczby ofiar wśród ludności cywilnej. Autorzy zwracają uwagę na potencjalne problemy ludności cywilnej związane z dostępem do opieki zdrowotnej w trakcie działań wojennych na terenie kraju w korelacji z niezbędnymi potrzebami Sił Zbrojnych RP w zakresie zabezpieczenia medycznego wojsk. Starają się określić kierunki podstawowych, niezbędnych działań, które w sposób zdecydowany mogą poprawić trudną sytuację w zakresie zabezpieczenia medycznego wojsk w czasie wojny.
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono sprzeczności interesów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top