PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Telemedycyna w świetle przepisów o ochronie danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem telepsychiatrii
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii CSK MON WIM w Warszawie; kierownik: płk dr n. med. Radosław Tworus
 
 
Data nadesłania: 19-02-2019
 
 
Data publikacji: 06-09-2019
 
 
LW 2019;97(4):341-344
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Unijne rozporządzenie dotyczące przetwarzania danych osobowych, które weszło w życie 25 maja 2018 r., rzuca nowe światło na aspekt bezpieczeństwa danych w nowoczesnej medycynie, nakładając szereg wymogów na administratorów oraz podmioty przetwarzające dane osobowe. W publikacji przedstawiono wybrane zagadnienia bezpieczeństwa medycznych danych osobowych z uwzględnieniem newralgicznego obszaru ochrony danych, tj. pacjentów leczonych psychiatrycznie. W pracy podkreślono, że zapewnienie prawidłowego i skutecznego przetwarzania danych osobowych jest uwarunkowane współdziałaniem zespołów interdyscyplinarnych, tj. środowiska medycznego, specjalistów z zakresu informatyki medycznej, specjalistów zajmujących się wdrażaniem polityki ochrony systemów medycznych i przetwarzania danych oraz prawników.
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono sprzeczności interesów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top