PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Standardy organizacyjne teleporad medycznych a ochrona danych osobowych
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Prawa Administracyjnego, Konstytucyjnego i Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji, Uczelnia Łazarskiego, Polska
 
 
Data nadesłania: 17-08-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 31-10-2023
 
 
Data akceptacji: 02-11-2023
 
 
Data publikacji: 13-05-2024
 
 
Autor do korespondencji
Łukasz Nosarzewski   

Katedra Prawa Administracyjnego, Konstytucyjnego i Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, ul. Świeradowska 43, 02-662, Warszawa, Polska
 
 
LW 2024;102(1):37-44
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel: W artykule omówiono standardy organizacyjne teleporad medycznych, obejmujące identyfikację pacjenta, zachowanie zasad poufności i stosowanie środków technicznych zabezpieczających dane pacjenta, uregulowane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Analizie poddano relacje między tymi standardami a prawem ochrony danych osobowych, uregulowanym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO). Materiał i metody: Wykorzystano metody z obszaru nauk prawnych – dogmatyczną i teoretycznoprawną. Analizą objęto akty normatywne, zalecenia i wytyczne z obszaru ochrony danych osobowych oraz opracowania naukowe i piśmiennictwo. Wyniki: W wyniku analizy zweryfikowano tezę, zgodnie z którą podstawowe wymagania organizacyjne dla teleporady uregulowane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej nie są wystarczające, aby zachować wszystkie wymogi ochrony danych osobowych. Wnioski: Skoro określony rozporządzeniem obligatoryjny standard organizacyjny dla teleporad zbyt nisko ustanowił wymogi minimalne i nie są one wystarczające, aby uczynić zadość wszystkim obowiązkom administratora danych osobowych wynikającym z RODO, to teleporady powinny być organizowane z założenia wedle wymogów ponadstandardowych względem tych, które przewidział prawodawca. Warto przy tym sięgać do zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych kodeksów postępowania.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top