PL EN
INNE
AMULET – nowy model teleopieki ambulatoryjnej nad chorymi z niewydolnością serca
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, CSK MON WIM, Polska
 
2
Redakcja "Lekarza Wojskowego", Biuro Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych, Wojskowy Instytut Medyczny, Polska
 
 
Data nadesłania: 01-12-2021
 
 
Data akceptacji: 10-12-2021
 
 
Data publikacji: 07-03-2022
 
 
Autor do korespondencji
Zuzanna Chodzeńska   

Redakcja "Lekarza Wojskowego", Wojskowy Instytut Medyczny, Polska
 
 
LW 2022;100(1):49-51
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Konsorcjum naukowe, którego liderem był Wojskowy Instytut Medyczny, zakończyło realizację projektu AMULET, którego celem było wypracowanie sposobu postępowania w poszpitalnej opiece ambulatoryjnej. Wyniki badań klinicznych modelu AMULET wykazały, że zwiększa on szanse pacjentów na regularną opiekę specjalistyczną i umożliwia wczesne wykrywanie objawów zaostrzenia choroby. Teleopieka realizowana w punktach opieki pielęgniarskiej, z wykorzystaniem szczegółowej oceny hemodynamicznej i wsparcia zdalnego kardiologów, wiązała się z 38-proc. zmniejszeniem liczby hospitalizacji z powodu zaostrzenia niewydolności serca w obserwacji rocznej. Również telemonitoring domowy z wykorzystaniem mobilnego rejestratora kardioimpedancyjnego okazał się dobrze akceptowany przez pacjentów i przydatny klinicznie. Kompleksowy model teleopieki stworzony w projekcie AMULET może być jednym ze sposobów zwiększenia dostępu pacjentów z niewydolnością serca do wysokiej jakości opieki medycznej.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top