PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Zastosowanie ultrasonografii w różnicowaniu chorób układu oddechowego i krążenia
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych CSK MON WIM w Warszawie; kierownik: dr hab. n. med. Paweł Krzesiński
Data nadesłania: 18-02-2019
Data publikacji: 06-09-2019
 
LW 2019;97(4):345–352
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Ultrasonografia jest powszechnie stosowaną metodą diagnostyczną. Ma wiele zalet wynikających z jej dostępności, bezpieczeństwa i łatwości wykonania. Opracowano protokoły badań wykonywane w sytuacjach zagrożenia życia chorego, w tym protokół BLUE, pozwalający zróżnicować między innymi odmę opłucnową, płyn w jamie opłucnowej, obrzęk płuc, zatorowość płucną czy zapalenie płuc i zaostrzenie POChP. USG płuc umożliwia ponadto monitorowanie stanu chorego oraz jego gospodarki płynowej.
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono sprzeczności interesów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745