PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Ostra potransfuzyjna niewydolność oddechowa związana z przetoczeniem preparatu immunoglobulin ludzkich
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; kierownik: prof. dr hab. med. Grzegorz W. Basak
 
2
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie; dyrektor: lek. Dariusz Piotrowski
 
3
Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny; kierownik: prof. dr hab. med. Grzegorz W. Basak
 
 
Data nadesłania: 17-04-2019
 
 
Data publikacji: 06-09-2019
 
 
LW 2019;97(4):353-356
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Ostra potransfuzyjna niewydolność oddechowa lub ostre poprzetoczeniowe uszkodzenie płuc (TRALI) jest bardzo ważnym, obarczonym dużą śmiertelnością, często niedoszacowanym problemem współczesnej transfuzjologii. Powikłanie to może się pojawić po przetoczeniu każdego składnika krwi, jak również preparatu krwiopochodnego, jakim są immunoglobuliny ludzkie. W artykule dokonano przeglądu piśmiennictwa związanego z tematyką TRALI, obrazem klinicznym, przyczynami, profilaktyką i sposobem postępowania w tym powikłaniu.
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono sprzeczności interesów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top