PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Grypa
 
Więcej
Ukryj
1
Kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego CSK MON WIM w Warszawie
2
Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej CSK MON WIM w Warszawie
Data nadesłania: 11-06-2019
Data publikacji: 06-09-2019
 
LW 2019;97(4):357–365
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Grypa jest ostrą chorobą wirusową układu oddechowego. Zachorowania występują powszechnie u dorosłych i dzieci, co wiąże się ze zwiększoną ilością wizyt lekarskich, setkami tysięcy nieplanowych hospitalizacji oraz tysiącami zgonów pacjentów na całym świecie. Najwyższe wskaźniki hospitalizacji i śmiertelności stwierdza się w populacji geriatrycznej. Podstawową metodą zapobiegania zachorowaniom na grypę jest immunoprofilaktyka. Dostępne są również leki o działaniu przeciwwirusowym, które dają największe korzyści, gdy są włączone we wczesnej fazie choroby. Niezwykle istotnym aspektem zachorowalności jest stale istniejące zagrożenie pandemią. Wobec nieświadomości zagrożeń, które niesie ze sobą grypa, oraz niechęci do szczepień obserwowanej zarówno wśród pacjentów, jak i personelu medycznego, zasadne wydaje się przybliżenie aktualnych informacji na temat ww. choroby zakaźnej.
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono sprzeczności interesów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745