PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Ewolucja struktur organizacyjnych służby zdrowia Związku Taktycznego (ZT) Sił Zbrojnych RP (SZ RP) na przełomie XX i XXI wieku
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Organizacji Ochrony Zdrowia Wojsk i Zdrowia Publicznego WIM w Warszawie; kierownik: dr n. med. Marek Skalski
 
2
17 Grupa Zabezpieczenia Medycznego Międzyrzecz; p.o. d‑cy 17 GZM: mjr lek. Marcin Lewy
 
 
Data nadesłania: 22-09-2016
 
 
Data publikacji: 13-03-2017
 
 
LW 2017;95(2):178-185
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wojsko Polskie od początku lat 50. XX wieku przechodziło różnego rodzaju zmiany dotyczące liczebności stanów osobowych oraz struktur organizacyjnych. Zmiany te zachodziły również w wojskowej służbie zdrowia (WSZ). Nowo powstałe struktury organizacyjne pododdziałów i oddziałów medycznych realizowały zadania, szczególny nacisk kładąc na utrzymanie odpowiedniego stanu zdrowia wojsk, który pozwalał na utrzymanie gotowości bojowej na odpowiednim poziomie. Przeprowadzone na początku XXI wieku reformy struktur organizacyjnych WSZ, wydzielające służbę zdrowia brygad poza jednostki wojskowe, oraz zmiana zasad finansowania usług medycznych negatywnie wpłynęły na realizację zadań stojących przed tą służbą.
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono sprzeczności interesów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top