PL EN
OPIS PRZYPADKU
Zespół płucno‑nerkowy w przebiegu układowego zapalenia naczyń związanego z ziarniniakowatością i obecnością przeciwciał antyneutrofilowych
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii CSK MON WIM w Warszawie; kierownik: prof. dr hab. med. Stanisław Niemczyk
 
 
Data nadesłania: 13-11-2016
 
 
Data publikacji: 13-03-2017
 
 
Autor do korespondencji
Dorota Brodowska‑Kania
dbrodowska‑kania@wim.mil.pl
 
 
LW 2017;95(2):173-177
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zespół płucno‑nerkowy (PRS) to współistnienie rozlanego krwawienia do pęcherzyków płucnych i kłębuszkowego zapalenia nerek. Etiologia jest różnorodna, jednak do rozwoju PRS dochodzi najczęściej w wyniku ANCA‑zależnych samoistnych zapaleń naczyń. Najbardziej charakterystyczne objawy to krwioplucie i gwałtownie postępujące kłębuszkowe zapalenie nerek. Leczenie polega na indukcji remisji poprzez podanie cyklofosfamidu, glikokortykosteroidów oraz, w szczególnych przypadkach, zastosowania plazmaferez. W pracy przedstawiono przypadek 55‑letniej pacjentki z masywnym krwawieniem do pęcherzyków płucnych i gwałtownie pogarszającymi się parametrami funkcji nerek. Wdrożono terapię cyklofosfamidem według schematu CYCLOPS, glikokortykosteroidami oraz zastosowano plazmaferezy. Przypadek pacjentki dowodzi, iż zespół płucno‑nerkowy może być stanem zagrożenia życia, a jego leczenie powinno być zindywidualizowane i wymaga dużego doświadczenia ze strony lekarza prowadzącego.
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono sprzeczności interesów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top