PL EN
OPIS PRZYPADKU
Leczenie chirurgiczne pourazowego podwichnięcia soczewki
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy, Klinika Okulistyki, Polska
 
2
Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polska
 
 
Data nadesłania: 13-10-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 21-11-2022
 
 
Data akceptacji: 21-11-2022
 
 
Data publikacji: 30-12-2022
 
 
Autor do korespondencji
Karolina Krix-Jachym   

Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy, Klinika Okulistyki
 
 
LW 2022;100(4):268-273
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Urazy oczu stanowią 10-15% wszystkich schorzeń narządu wzroku. Do ich standaryzacji służy klasyfikacja The Birmingham Eye Trauma Terminology. Wskutek urazu może dojść do uszkodzenia rogówki, twardówki, tęczówki, soczewki lub nawet całej gałki ocznej. Jednocześnie uraz jest najczęstszą przyczyną podwichnięcia soczewki, które wymaga zaopatrzenia chirurgicznego. W takim przypadku konieczne jest wybranie odpowiedniej, skutecznej metody leczenia. W Klinice Okulistyki WIM – PIB stosowana jest autorska metoda bezszwowej fiksacji kompleksu torebka-soczewka wewnątrzgałkowa z zastosowaniem pierścienia napinającego torebkę oraz retraktorów tęczówkowych.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top