PL EN
OPIS PRZYPADKU
Zwichnięcie stawu kolanowego ze współistniejącym złamaniem bliższego końca kości piszczelowej
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy, Klinika Traumatologii i Ortopedii, Polska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Łukasz Jacuniak   

Klinika Traumatologii i Ortopedii, CSK MON WIM, Warszawa, Polska
Data nadesłania: 27-07-2022
Data ostatniej rewizji: 17-08-2022
Data akceptacji: 18-08-2022
Data publikacji: 30-12-2022
 
LW 2022;100(4):264–267
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
inne
 
STRESZCZENIE
W poniższej publikacji przedstawiono alternatywną metodę leczenia operacyjnego zwichnięcia stawu kolanowego ze współistniejącym złamaniem bliższego końca kości piszczelowej. Prezentacja przypadku obejmuje omówienie wskazań do leczenia operacyjnego, szczegółowy opis techniki operacyjnej oraz wnioski.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745