PL EN
PRACA ORYGINALNA
Nadciśnienie tętnicze w praktyce Zespołów Ratownictwa Medycznego
 
Więcej
Ukryj
1
Samodzielna Pracownia Medycznych Czynności Ratunkowych i Ratownictwa Specjalistycznego, Wydział Nauk Medycznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Polska
 
2
Szpitalny Oddział Ratunkowy, Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, Polska
 
 
Data nadesłania: 19-09-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 27-09-2022
 
 
Data akceptacji: 29-09-2022
 
 
Data publikacji: 30-12-2022
 
 
Autor do korespondencji
Sebastian Kowalski   

Samodzielna Pracownia Medycznych Czynności Ratunkowych i Ratownictwa Specjalistycznego, Wydział Nauk Medycznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska
 
 
LW 2022;100(4):259-263
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel: Choroby układu sercowo naczyniowego są jedną z dominujących przyczyn zgonów na świecie. Za najczęstszy czynnik ryzyka rozwoju tej grupy chorób uznawane jest nadciśnienie tętnicze (łac. hypertonia arterialis, HA). HA może dotyczyć nawet 11 mln Polaków, a liczba ta ma szansę zwiększyć się o połowę do roku 2035. Utrzymywanie się podwyższonych wartości ciśnienia krwi oraz występowanie objawów towarzyszących HA skłania pacjentów do wzywania Zespołów Ratownictwa Medycznego (ZRM). Cel – analiza objawów towarzyszących nadciśnieniu tętniczemu w trakcie interwencji zespołów ratownictwa medycznego. Materiał i metody: W badaniu wykorzystano analizę dokumentacji z Kart Medycznych Czynności Ratunkowych zgromadzonych w okresie od 04.2019 r. do 02.2021 r. Do badania włączono 302 pacjentów, u których głównym rozpoznaniem w trakcie wizyty Zespołu Ratownictwa Medycznego był kod choroby I10: Samoistne (pierwotne) nadciśnienie zgodnie z klasyfikacją ICD-Do analizy statystycznej materiałów wykorzystano program Microsoft Excel oraz Statistica 13. Wyniki: Kobiety stanowiły większość analizowanej grupy (n = 208; 68,9%). Średni wiek badanych wyniósł 69 lat, a u kobiet był wyższy niż u mężczyzn (72 lata vs. 64 lata). Średnie ciśnienie skurczowe wynosiło 189 mmHg, rozkurczowe 100 mmHg. Średnie ciśnienie skurczowe u kobiet było wyższe niż u mężczyzn (190,45 mmHG vs. 185,65 mmHg). Najczęstszymi objawami towarzyszącymi było: złe samopoczucie, bóle głowy i zawroty głowy. U kobiet dominowały bóle głowy, u mężczyzn ból w klatce piersiowej oraz złe samopoczucie. Ból głowy wystąpił u 23,6% badanych kobiet i u 14,9% mężczyzn. Z kolei dyskomfort/ból w klatce piersiowej dotyczył mężczyzn w 23,4% przypadków, a kobiet w 12,5%. Wnioski: Interwencje ZRM z powodu HA najczęściej dotyczą kobiet, w starszym wieku, które prezentują wyższe niż mężczyźni wartości ciśnienia skurczowego. Występowanie dolegliwości towarzyszących wysokim wartości ciśnienia jest częste. U kobiet dominują bóle głowy, a u mężczyzn bóle w klatce piersiowej.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top