PL EN
PRACA ORYGINALNA
Parametry płytkowe a zaburzenia metaboliczne u chorych z nadciśnieniem tętniczym
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Wojskowo‑Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi; dziekan: prof. dr hab. med. Jurek Olszewski
 
2
Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych CSK MON WIM w Warszawie; kierownik: dr hab. n. med. Andrzej Skrobowski
 
3
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej CSK MON WIM w Warszawie; kierownik: dr hab. n. med. Agnieszka Woźniak‑Kosek
 
 
Data nadesłania: 28-02-2017
 
 
Data publikacji: 22-05-2017
 
 
LW 2017;95(3):264-268
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp. Nadciśnienie tętnicze (NT) często współistnieje z zaburzeniami metabolicznymi, wzmożoną aktywnością zapalną i prozakrzepową, a także zwiększonym wytwarzaniem adipocytokin. Średnia objętość płytek krwi (MPV) oraz stosunek średniej objętości płytek do ich liczby (MPV/PLT) wykazują związek z ryzykiem sercowo‑naczyniowym. Cel. Ocena związku między parametrami płytkowymi a wykładnikami zaburzeń kardiometabolicznych u chorych z NT. Metody. U 137 pacjentów (94 mężczyzn; średni wiek 44,9 lat) z nieleczonym NT uwzględniając płeć, oceniono związek morfologicznych parametrów płytkowych (MPV, PLT, MPV/PLT) między innymi ze stężeniem glukozy na czczo, cholesterolu frakcji HDL, LDL, triglicerydów (TG), kreatyniny i rezystyny. Wyniki. Nie zaobserwowano istotnych różnic między płciami w zakresie wartości średnich parametrów płytkowych. Jedynie u kobiet MPV i MPV/PLT korelowały istotnie ze stężeniem rezystyny (odpowiednio: R=0,43; p=0,005; R=0,39; p=0,011), kreatyniny (R=0,40; p=0,007; R=0,48; p=0,001) oraz HDL (tylko MPV/PLT: R=‑0,32; p=0,039). U mężczyzn nie stwierdzono istotnych powiązań analizowanych parametrów. Wnioski. U kobiet z NT parametry płytkowe wykazują związek z wybranymi wskaźnikami zaburzeń kardiometabolicznych, co może mieć znaczenie patofizjologiczne. Wartość kliniczna tych obserwacji wymaga dalszych badań.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top