PL EN
PRACA ORYGINALNA
Ocena poziomu lęku przed zabiegami neurochirurgicznymi w znieczuleniu ogólnym
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii WIM CSK MON w Warszawie; kierownik: dr n. med. Andrzej Truszczyński
 
2
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii CSK UM w Łodzi; kierownik: prof. dr hab. Waldemar Machała
 
3
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii USK im. WAM‑CSW w Łodzi; kierownik: dr n. med. Katarzyna Śmiechowicz
 
4
Zakład Farmakologii i Toksykologii w Łodzi; kierownik: dr hab. n. med. Edward Kowalczyk
 
 
Data nadesłania: 06-03-2017
 
 
Data publikacji: 22-05-2017
 
 
LW 2017;95(3):259-263
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Cel. Pacjenci oczekujący na zabieg operacyjny odczuwają różnego stopnia strach przed znieczuleniem ogólnym. Celem badania było określenie głównej przyczyny lęku spowodowanego anestezją oraz opracowanie zależności stopnia nasilenia strachu w odniesieniu między innymi do płci, wieku i poziomu edukacji. Metody. Ankiety zawierające 21 pytań przekazywane były pacjentom w przededniu zabiegu podczas konsultacji anestezjologicznej. Pytania dotyczyły danych demograficznych pacjenta oraz odnosiły się do lęku przed anestezją. Wyniki. Analizie poddano 100 kwestionariuszy. 89% pacjentów zgłaszało występowanie lęku przed znieczuleniem ogólnym, w tym 96% kobiet i 84% mężczyzn. Strach przed zabiegiem operacyjnym odczuwało 96% kobiet i 78% mężczyzn. Poziom odczuwanego lęku zwiększał się z wiekiem (<45. rż. – 80%, >45. rż. – 95%). Wcześniejsze doświadczenia w dziedzinie anestezji i neurochirurgii zmniejszały poziom odczuwanego lęku (pierwsze znieczulenie ogólne – 94%, kolejne – 87%; pierwsza operacja neurochirurgiczna – 93%, kolejna – 81%). Obecność chorób przewlekłych powodowała występowanie lęku u 91%, ich brak u 86% pacjentów. Poziom lęku zwiększał się w przypadku występowania choroby przewlekłej w rodzinie, operacji w obrębie mózgowia czy dużej masy ciała pacjenta, a zmniejszał się w przypadku występowania objawów neurologicznych. Nie zaobserwowano znamiennej zależności pomiędzy odczuwaniem lęku a stopniem wykształcenia, miejscem zamieszkania czy czasem oczekiwania na zabieg. Wnioski. Niepokój związany ze znieczuleniem ogólnym jest zjawiskiem powszechnym u pacjentów chirurgicznych. Poziom lęku jest szczególnie nasilony u kobiet, u osób po 45. roku życia oraz u osób z chorobami towarzyszącymi.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top