PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Odrębności diagnostyczne i lecznicze u chorych na nadciśnienie tętnicze w podeszłym wieku
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Gdański Uniwersytet Medyczny; kierownik: prof. dr hab. med. Alicja Dębska‑Ślizień
 
2
Katedra i Zakład Fizjologii, Gdański Uniwersytet Medyczny; kierownik: dr hab. Tomasz Wierzba
 
 
Data nadesłania: 27-01-2017
 
 
Data publikacji: 13-12-2017
 
 
LW 2018;96(1):64-69
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Nadciśnienie tętnicze jest jedną z najczęstszych przyczyn nadmiernej umieralności w populacji ogólnej. Częstość występowania tej choroby zwiększa się wraz z wiekiem, co jest konsekwencją między innymi procesów zachodzących w naczyniach tętniczych, głównie zwiększającej się sztywności naczyń. Szczególną postacią nadciśnienia, występującą zwłaszcza u osób starszych, jest izolowane nadciśnienie skurczowe, które znacznie zwiększa ryzyko zgonów z przyczyn sercowo‑naczyniowych. Leczenie hipotensyjne w osób w podeszłym wieku może dawać pacjentom wiele korzyści, ale musi być prowadzone z poszanowaniem określonych zasad, takich jak indywidualizacja terapii i ostrożne obniżanie ciśnienia tętniczego.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top