PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów u pacjentów ze współwystępującym wirusowym zapaleniem wątroby typu B i C
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii CSK MON WIM w Warszawie; kierownik: prof. dr hab. n. med. Witold Tłustochowicz
 
 
Data nadesłania: 03-04-2017
 
 
Data publikacji: 13-12-2017
 
 
LW 2018;96(1):70-79
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Szacuje się, że na świecie jest około 350 milionów ludzi zakażonych wirusem zapalenia wątroby typu B oraz około 185 milionów zakażonych wirusem zapalenia wątroby typu C. Ich rozpowszechnienie sprawia, że choroby te są zagadnieniem globalnym i multidyscyplinarnym. W leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów ze współwystępującym wirusowym zapaleniem wątroby problem stanowi brak jednoznacznych wytycznych odnośnie do stosowania odpowiednich terapii. Szczególne znaczenie mają: ryzyko reaktywacji zakażenia wirusowego i hepatotoksyczność stosowanych leków. Artykuł skupia się na reumatoidalnym zapaleniu stawów – jednej z najczęstszych chorób zapalnych stawów, i stanowi przegląd badań oraz wytycznych dotyczących leczenia i ryzyka wystąpienia działań niepożądanych u chorych ze współwystępującym wirusowym zapaleniem wątroby.
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono sprzeczności interesów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top