PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Zanieczyszczenia powietrza a masa urodzeniowa: dotychczasowe osiągnięcia i kierunki dalszych badań
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; dziekan: prof. dr hab. med. Filip Gołkowski
 
 
Data nadesłania: 17-11-2017
 
 
Data publikacji: 13-12-2017
 
 
LW 2018;96(1):80-86
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł poglądowy przedstawia w zwięzły i precyzyjny sposób aktualny stan badań nad związkiem pomiędzy narażeniem na zanieczyszczenia powietrza w okresie prenatalnym a masą urodzeniową noworodków. Koncentruje się przede wszystkim na okresach krytycznych w trakcie życia płodowego, a także na populacjach potencjalnie najbardziej wrażliwych na działanie zanieczyszczeń, takich jak płody męskie, płody matek wieloródek, matek palących tytoń i matek powyżej 35. roku życia. W artykule opisano ponadto wyzwania metodologiczne dotyczące badań w zakresie epidemiologii środowiskowej, takie jak kontrolowanie zjawiska zakłócania, oszacowanie wielkości indywidualnej ekspozycji czy problem jednoczesnego narażenia na wiele zanieczyszczeń atmosferycznych.
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono sprzeczności interesów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top