PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Skutki zdrowotne zanieczyszczenia powietrza ozonem
 
Więcej
Ukryj
1
Profesor wizytujący, Environmental Research Group, King’s College London; kierownik: prof. Frank Kelly
 
 
Data nadesłania: 13-12-2017
 
 
Data publikacji: 09-04-2018
 
 
LW 2018;96(2):175-181
 
WAŻNE
  • Artykuł powstał na podstawie wykładu przedstawionego podczas VII Konferencji Naukowej im. gen. bryg. dr hab. n. med. Wojciecha Lubińskiego „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie” 21.04.2017 roku w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie.
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Ozon troposferyczny jest głównym składnikiem „smogu fotochemicznego”. Większość ludności w Polsce narażona jest na jego stężenia przekraczające zalecenia WHO, a znaczna jej część również na stężenia przekraczające normy jakości powietrza prawnie obowiązujące w Polsce. Ozon przyczynia się do powstawania i zaostrzenia chorób oddechowych. Badania epidemiologiczne wskazują również na zwiększenie liczby przyjęć do szpitali i umieralności w dniach ze zwiększonymi stężeniami ozonu w powietrzu. Rosnąca liczba i coraz lepsza jakość dużych badań kohortowych wskazuje także na negatywne skutki zdrowotne długookresowego narażenia na ozon, takie jak zwiększenie zapadalności na astmę oraz umieralności, w tym spowodowanej chorobami układu krążenia. Koszty zdrowotne narażenia na ozon są, według aktualnych oszacowań, znacznie mniejsze niż wpływu drobnych pyłów na zdrowie populacji. Powiększająca się wiedza na temat oddziaływania ozonu na zdrowie może jednak w niedalekiej przyszłości spowodować znaczny wzrost tych oszacowań, zwłaszcza przy oczekiwanej niewielkiej zmianie narażenia populacji.
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono sprzeczności interesów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top