PL EN
Akromegalia a choroby układu sercowo‑naczyniowego i oddechowego – problem interdyscyplinarny
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych CSK MON WIM w Warszawie; kierownik: płk dr hab. n. med. Paweł Krzesiński
 
2
Klinika Gastroenterologii, Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych CSK MON WIM w Warszawie;kierownik: dr hab. n. med. Przemysław Witek, obecnie prof. dr hab. n. med. Maciej Gonciarz
 
3
Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii WUM w Warszawie; kierownik: dr hab. n. med. Przemysław Witek
 
4
Klinika Neurochirurgii CSK MON WIM w Warszawie; kierownik: dr hab. n. med. Andrzej Koziarski
 
 
Data publikacji: 14-12-2021
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Jurek
ajurek1@wim.mil.pl
 
 
LW 2021;99(2):68-75
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Akromegalia jest chorobą przewlekłą, w której pod wpływem nadmiarnego wydzielania hormonu wzrostu (GH) przez gruczolaka somatotropowego przysadki dochodzi do istotnych zaburzeń funkcjonalnych i konstytucjonalnych całego ustroju. Na rokowanie odległe i jakość życia w akromegalii szczególny wpływ mają przede wszystkim zaburzenia układu krążenia i układu oddechowego. W stratyfikacji ryzyka niezbędne wydają się: wczesne rozpoznanie guza somatotropowego przysadki, a także dokładna ocena morfologiczna i czynnościowa układu krążenia oraz układu oddechowego. Normalizacja wydzielania GH i/lub insulinopodobnego czynnika wzrostu 1 (IGF‑1) poprzez kompleksowe leczenie chirurgiczne i/lub farmakologiczne zmniejsza śmiertelność oraz ryzyko powikłań ze strony układu sercowo‑naczyniowego i oddechowego. Dlatego też celem tej pracy było przedstawienie złożoności problemów klinicznych pacjentów z akromegalią, którzy w sposób szczególny wymagają opieki interdyscyplinarnej.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top