PL EN
Kartka z historii Wojskowego Instytutu Medycznego. Rozwój klinik chorób wewnętrznych od 1945 r. do powstania Instytutu Medycyny Wewnętrznej w 1974 r.
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Wsparcia i Zarządzania Projektami WIM w Warszawie; kierownik: mgr Ariadna Bednarz
 
2
Biblioteka Naukowa, Pion Nauki WIM w Warszawie; kierownik: mgr Anna Kot
 
 
Data publikacji: 30-03-2021
 
 
Autor do korespondencji
Danuta Augustynowicz
daugustynowicz@wim.mil.pl
 
 
LW 2021;99(2):76-85
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł dotyczy funkcjonowania oddziałów wojskowej medycyny wewnętrznej w powojennej Warszawie. Za ramy czasowe przyjęto okres od roku 1945, w którym rozpoczęły pracę oddziały wewnętrzne w zorganizowanych w Warszawie dwóch szpitalach wojskowych: Szpitalu Okręgowym nr 1 oraz Szpitalu Ministerstwa Obrony Narodowej, do 1 listopada 1974 r., daty utworzenia Instytutu Medycyny Wewnętrznej Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej (obecnie Wojskowy Instytut Medyczny). Kierownikami oddziałów byli wybitni lekarze klinicyści, naukowcy, a wśród nich profesorowie: Mieczysław Fejgin, Mieczysław Kędra, Dymitr Aleksandrow, Wanda Wysznacka‑Aleksandrow, Zofia Wańkowicz, Sylwester Czaplicki i Andrzej Dąbrowski. Wielu z nich, jako pierwsi w kraju, wprowadzało nowoczesne metody diagnostyki i terapii. Równolegle z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i działalnością naukową prowadzono kształcenie podyplomowe lekarzy, stomatologów oraz farmaceutów wojskowej służby zdrowia.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top