PL EN
INNE
„Lekarz Wojskowy” – stulecie służby Ojczyźnie
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Wsparcia i Zarządzania Projektami WIM w Warszawie; kierownik: mgr Adriana Bednarz
 
 
Data nadesłania: 28-02-2020
 
 
Data publikacji: 06-04-2020
 
 
LW 2020;98(2):110-120
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
„Lekarz Wojskowy” ukazuje się od 3 stycznia 1920 r. W założeniu jego twórców, Wojskowej Rady Sanitarnej, pismo miało służyć lekarzom wojskowym. Czasopismo wrosło w struktury wojskowej służby zdrowia, towarzyszyło czytelnikom w codziennej pracy w czasie działań wojennych i w czasach pokoju, także w budowaniu nowej Polski i nowoczesnych sił zbrojnych. Wybuch II wojny światowej przerwał rozwój czasopisma, ale już w 1941 r. na obczyźnie, w Edynburgu, grupa polskich oficerów lekarzy podjęła inicjatywę wydawania „Lekarza Wojskowego”, nawiązując do edycji przedwojennej. W pierwszych dniach roku 1945, jeszcze przed wyzwoleniem Warszawy, wznowiono edycję czasopisma, wydając je w Lublinie. Przez 100 lat „Lekarz Wojskowy” pełnił służbę, stawiając sobie za cel przede wszystkim upowszechniane najnowszych zdobyczy nauki oraz kształtowanie postaw i wykształcenie lekarza wojskowego, dla którego praca w wojsku będzie zaszczytem.
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono sprzeczności interesów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top