PL EN
INNE
Charakterystyka zawartości tajnych zeszytów „Lekarza Wojskowego”, 1965–1989
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii CSK MON WIM w Warszawie, kierownik: płk dr n. med. Radosław Tworus
 
 
Data nadesłania: 02-02-2020
 
 
Data publikacji: 06-04-2020
 
 
LW 2020;98(2):103-109
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Obok głównego wydania „Lekarza Wojskowego” (LW) w latach 1964–1989 wydawana była jego tajna edycja, przeznaczona do szkolenia personelu wojskowej służby zdrowia na wypadek wojny. Łącznie ukazało się 40 zeszytów tajnego LW, zawierających 504 prace specjalistów różnych dziedzin medycyny wojskowej i klinicznej. Celem artykułu jest: (1) analiza tematyki tych prac według działów medycyny wojskowej, (2) porównanie ich struktury tematycznej w trzech okresach polityczno‑społecznych: 1965–1969, 1970–1979 i 1980–1989, oraz (3) prezentacja szczegółowych zagadnień poruszanych w tajnej edycji LW. Wyniki. (1) Najwięcej prac dotyczyło organizacji ochrony zdrowia wojsk (OOZW) – 27,5%, higieny i epidemiologii – 19,2%, chirurgii i interny polowej – łącznie 17,9%, oraz medycyny społecznej – 15,5%. (2) Na przestrzeni lat utrzymywał się duży udział prac z zakresu OOZW, zmniejszał się odsetek prac z zakresu higieny i epidemiologii wojskowej, zwiększał się udział prac dotyczących chirurgii i interny polowej oraz medycyny społecznej. (3) Publikacje tajnego LW stanowią cenne źródło do historii polskiej wojskowej służby zdrowia. Zasługują na digitalizację w celu włączenia ich do obiegu naukowego i ochrony przed zniszczeniem.
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono sprzeczności interesów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top