PL EN
INNE
Oni tworzyli „Lekarza Wojskowego” w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Wykładowcy polskich uniwersytetów na łamach „Lekarza Wojskowego” w pierwszym dziesięcioleciu działalności czasopisma. Część V. Wilno i Poznań
 
Więcej
Ukryj
1
Sekcja Strategii i Rozwoju Badań Naukowych, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie; kierownik: mgr Danuta Augustynowicz
 
2
Biblioteka Naukowa, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie; kierownik: mgr Anna Kot
 
 
Data nadesłania: 02-09-2016
 
 
Data publikacji: 05-12-2016
 
 
LW 2017;95(1):113-119
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem piątego z cyklu artykułów „Oni tworzyli »Lekarza Wojskowego« w okresie dwudziestolecia międzywojennego” na temat wybitnych postaci związanych z czasopismem, jest zaprezentowanie siedemnastu naukowców związanych z uniwersytetami w Wilnie (13) i Poznaniu (4) w latach dwudziestych XX wieku.
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono sprzeczności interesów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top