PL EN
Komandor Stanley W. Raczek, MD US Navy – inicjator polsko‑amerykańskiego partnerstwa w dziedzinie psychiatrii wojskowej, 1993–2008
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii CSK MON WIM w Warszawie; kierownik: płk dr n. med. Radosław Tworus
 
 
Data nadesłania: 05-03-2021
 
 
Data publikacji: 30-03-2021
 
 
Autor do korespondencji
Stanisław Ilnicki
silnicki@wim.mil.pl
 
 
LW 2021;99(2):86-92
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono osobę doktora Stanleya W. Raczka, amerykańskiego psychiatry polskiego pochodzenia, komandora US Navy, oraz jego zasługi w dziedzinie nawiązania współpracy polskich i amerykańskich psychiatrów wojskowych. Opisano jego rodowód, przebieg studiów i pracy zawodowej w Polsce, okoliczności emigracji do USA, etapy asymilacji w tym kraju oraz służbę w korpusie medycznym amerykańskiej Marynarki Wojennej. Scharakteryzowano jego rolę w organizacji trzech polsko‑amerykańskich konferencji naukowo‑szkoleniowych psychiatrów wojskowych: w Warszawie–Krakowie (1998), San Diego (1999) oraz Warszawie–Krakowie (2001), uwieńczonej podpisaniem listów intencyjnych o współpracy naukowo‑szkoleniowej Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie z Medycznym Centrum Marynarki Wojennej USA w San Diego. Podkreślono znaczącą rolę dr. Raczka w nawiązaniu efektywnej współpracy naukowej między Virtual Reality Medical Center w San Diego i Wojskowym Instytutem Medycznym w Warszawie w zakresie terapii PTSD z zastosowaniem technologii VR. Scharakteryzowano jego wielostronną działalność w organizacjach polonijnych na rzecz zacieśnienia relacji z ojczystym krajem. Załączono informacje o przyznanych mu za tę działalność wysokich polskich odznaczeniach oraz wiadomości o jego najbliższej rodzinie.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top