PL EN
Płk dr med. Adolf Malinowski (1891–1962), zasłużony polski psychiatra wojskowy i sądowy
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii CSK MON WIM w Warszawie; kierownik: płk dr n. med. Radosław Tworus
 
 
Data publikacji: 13-12-2021
 
 
Autor do korespondencji
Stanisław Ilnicki
silnicki@wim.mil.pl
 
 
LW 2021;99(3):140-154
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Tematem pracy są życie i dokonania płk. dr. med. Adolfa Malinowskiego (1891–1962) w dziedzinie psychiatrii wojskowej i sądowej. Omówiono jego rodowód, przebieg nauki szkolnej i studiów w Cesarskiej Wojskowo‑Medycznej Akademii (VMA) w Petersburgu (2010–2014), służbę lekarza pułkowego w armii rosyjskiej podczas I wojny światowej (1914–1918) i w I Korpusie Polskim (1918) oraz pracę cywilną po demobilizacji (1918–1920). Przedstawiono przebieg służby w Wojsku Polskim: w wojnie polsko‑bolszewickiej 1920 r., w Szpitalu Obszaru Warownego Wilno (1922–1934), Szpitalu Szkolnym CWSan. w Warszawie (1934–1939) oraz w wojnie obronnej 1939 r. Scharakteryzowano jego pracę w Szpitalu Ujazdowskim w okresie okupacji niemieckiej i podczas powstania warszawskiego (1939–1944). Opisano również przebieg służby wojskowej płk. A. Malinowskiego po II wojnie światowej oraz pracę naukowo‑dydaktyczną w Klinice Psychiatrycznej Akademii Medycznej w Gdańsku (1947–1954), po zwolnieniu z wojska. Przedstawiono spis jego publikacji naukowych i wybrane z nich cytaty. Przytoczono opinie przełożonych, współpracowników i kolegów, charakteryzujące osobę dr. med. A. Malinowskiego oraz jego etos jako lekarza i oficera WP.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top