PL EN
Refleksje „zdrajcy”
 
Więcej
Ukryj
1
Manor Ridge Lane, San Diego, California 92 130
 
 
Data nadesłania: 17-02-2021
 
 
Data publikacji: 30-03-2021
 
 
Autor do korespondencji
Stanley W. Raczek
sw.raczek@gmail.com
 
 
LW 2021;99(2):93-102
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Stanley W. Raczek, komandor US Navy w stanie spoczynku, jeden z inicjatorów polsko‑amerykańskiej współpracy w dziedzinie psychiatrii wojskowej, w artykule zatytułowanym przekornie „Refleksje «zdrajcy»” przedstawia okoliczności swojej emigracji do Stanów Zjednoczonych Ameryki i służby w Amerykańskiej Marynarce Wojennej na stanowisku lekarza psychiatry. Przedstawia motywy odnowienia kontaktów z ojczystym krajem na początku lat 90. oraz obszary swojej wielostronnej aktywności na tym polu, zwłaszcza zaangażowanie w rozwój kontaktów polskich i amerykańskich psychiatrów wojskowych. Pisze o wdrażaniu nowoczesnych form diagnostyki i leczenia zaburzeń psychicznych związanych ze stresem bojowym, w szczególności o zastosowaniu technologii wirtualnej rzeczywistości (VR) w leczeniu zespołu stresu pourazowego (PTSD). Przedstawia chronologicznie tematykę oraz uczestników trzech polsko‑amerykańskich sympozjów naukowo‑szkoleniowych, które odbyły się w latach 1998–2001 w Warszawie, Krakowie i San Diego. Omawia swoją rolę w organizowaniu warsztatów terapii PTSD wspomaganej VR w 2007 r. w Warszawie, pod kierunkiem prof. Brendy K. Wiederhold i dr. Jamesa Spira – specjalistów o światowej renomie w tej dziedzinie. Liczne wysokie wyróżnienia za tę działalność, m.in. najwyższym odznaczeniem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego „Gloria Medicinae” oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, pozwalają autorowi wierzyć, że nie był „zdrajcą” i że nawet żyjąc poza krajem, dobrze służył Polsce.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top