PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Diagnostyka gruczolak w przysadki techniką PET z 11C‑metioniną
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Medycyny Nuklearnej WIM CSK MON WIM; kierownik: dr hab. n. med. Mirosław Dziuk
 
 
Data nadesłania: 20-03-2018
 
 
Data publikacji: 25-06-2018
 
 
Autor do korespondencji
Sebastian Osiecki
Zakład Medycyny Nuklearnej CSK MON WIM ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa tel. +48 261 816 129
 
 
LW 2018;96(3):265-268
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Złotym standardem w diagnostyce gruczolak w przysadki jest badanie rezonansu magnetycznego. W szczególnych przypadkach, takich jak zmiany pooperacyjne, mnogie gruczolaki lub ektopowe wydzielanie hormonów przysadki, badanie to może jednak nie być wystarczające. Badanie pozytonowej tomografii emisyjnej z użyciem 11C‑metioniny jest nieinwazyjną metodą obrazowania, która pozwala zobrazować metabolizm zmiany. Wyniki badań z ostatnich lat wskazują na dużą czułość i swoistość metody oraz jej przydatność we wskazywaniu zmiany aktywnej lub zróżnicowaniu wznowy i zmian jatrogennych
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono sprzeczności interesów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top