PL EN
PRACA ORYGINALNA
Porównanie przydatności sekwencji FSE i SPGR w diagnostyce mikrogruczolaków przysadki mózgowej wydzielających ACTH
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Radiologii Lekarskiej CSK MON WIM w Warszawie; kierownik: dr n. med. Artur Maliborski
 
2
Radiologia, Szpital Medicover w Warszawie; kierownik: dr n. med. Rafał Kidziński
 
3
Klinika Neurochirurgii CSK MON WIM w Warszawie; kierownik: dr hab. n. med. Andrzej Koziarski
 
 
Data nadesłania: 04-12-2018
 
 
Data publikacji: 29-01-2019
 
 
LW 2019;97(2):108-112
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp. Celem pracy była ocena skuteczności wykrywania mikrogruczolaków przysadki mózgowej wydzielających ACTH w badaniu rezonansu magnetycznego za pomocą T1‑zależnych obrazów FSE oraz obrazów SPGR. Metody. Badanie wykonano na grupie 15 osób z chorobą Cushinga poddanych przezklinowej operacji guza przysadki mózgowej, u których badanie histopatologiczne usuniętej zmiany potwierdziło gruczolaka wydzielającego ACTH. Przedoperacyjne badanie MR wykonano na 3T aparacie MR z dożylnym podaniem środka kontrastowego. Wyniki obrazowania metodą FSE i SPGR zweryfikowano w oparciu o śródoperacyjną lokalizację zmian. Wyniki. Czułość w zakresie prawidłowej lokalizacji mikrogruczolaka wyniosła 60,0% (9 z 15) dla sekwencji FSE oraz 73,3% (11 z 15) dla sekwencji SPGR. Wartość predykcyjna dodatnia: FSE – 90%, SPGR – 92%. Wielkość zmian wynosiła średnio 3,5 mm ±0,9 mm w badaniu MR oraz 2,7 mm ±0,8 mm na podstawie opisów operacji. Wnioski. Obrazy T1‑zależne SPGR po podaniu środka kontrastowego są skuteczniejsze w wykrywaniu gruczolaków przysadki wydzielających ACTH niż obrazy FSE. Należy rozważyć poszerzenie standardowego protokołu badania przysadki mózgowej o sekwencję SPGR u chorych z hiperkortyzolemią.
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono sprzeczności interesów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top