PL EN
PRACA ORYGINALNA
Choroba Cushinga: ocena powrotu funkcji kory nadnerczy po skutecznym leczeniu operacyjnym
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Gastroenterologii, Endokrynologii i Chor b Wewnętrznych MON WIM w Warszawie; kierownik: dr hab. n. med. Przemysław Witek
 
2
Klinika Neurochirurgii CSK MON WIM w Warszawie; kierownik: dr hab. n. med. Andrzej Koziarski
 
3
Zakład Epidemiologii i Biostatystyki Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie; kierownik: prof. IMiD Katarzyna Szamotulska
 
 
Data nadesłania: 18-05-2018
 
 
Data publikacji: 17-09-2018
 
 
LW 2018;96(4):301-304
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Choroba Cushinga (CD) jest stanem hiperkortyzolemii wynikającym z nadprodukcji hormonu kortykotropowego. Leczeniem z wyboru jest przezklinowa resekcja gruczolaka przysadki wykonana przez doświadczonego neurochirurga. Skuteczne leczenie operacyjne wiąże się z wystąpieniem niedoczynności kory nadnerczy. Jej optymalne monitorowanie oraz leczenie są kluczowymi elementami opieki pooperacyjnej. Celem badania była ocena czasu trwania niedoczynności kory nadnerczy po skutecznej przezklinowej resekcji gruczolaka przysadki. Metody. Do badania włączono 23 pacjentów po skutecznym leczeniu operacyjnym z powodu CD przeprowadzonym w Klinice Neurochirurgii WIM. Wyniki. Powrót funkcji osi przysadkowo‑nadnerczowej po 3, 6, 12 i 18 miesiącach wykazano odpowiednio u 4 (17,4%), 4 (17,4%), 5 (21,7%) i 7 pacjentów (30,4%). Wnioski. Po 1,5 roku od skutecznego leczenia neurochirurgicznego z powodu CD można spodziewać się powrotu funkcji osi przysadkowo‑nadnerczowej u niemal 90% pacjentów. Zaproponowany schemat wizyt umożliwia wczesną identyfikację pacjentów z normalizacją funkcji kory nadnerczy, a w konsekwencji optymalizację substytucyjnych dawek hydrokortyzonu.
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono sprzeczności interesów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top