PL EN
PRACA ORYGINALNA
Fenomen pacjenta typu heavy user w ambulatoryjnej opiece medycznej
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Radiologii Lekarskiej WIM w Warszawie; kierownik: dr n. med. Artur Maliborski
 
2
Lux Med. Sp. z o.o. w Warszawie, dyrektor medyczny: dr n. med. Krzysztof Kurek
 
 
Data nadesłania: 18-06-2018
 
 
Data publikacji: 17-09-2018
 
 
LW 2018;96(4):305-311
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Mianem heavy users określa się pacjentów, którzy w systemie opieki zdrowotnej w największym stopniu korzystają z zasobów medycznych. Przyjmuje się, że stanowią oni od około jednego do kilkunastu procent populacji beneficjentów opieki zdrowotnej. Oszacowanie liczby tego typu pacjentów oraz identyfikacja najczęstszych konsumowanych przez nich usług ma kluczowe znaczenie dla optymalnego planowania i dostarczania usług medycznych, w tym minimalizacji ich nieefektywnego wykorzystania.
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono sprzeczności interesów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top