PL EN
PRACA ORYGINALNA
Charakterystyka bólu pooperacyjnego i pomiar jego natężenia u chorych na oddziale chirurgii ogólnej i onkologicznej
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Specjalności Zabiegowych, Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu; kierownik: prof. dr hab. med. Dariusz Janczak
 
2
Klinika Chirurgiczna, 4. Wojskowy Szpital Kliniczny; kierownik: prof. dr hab. med. Dariusz Janczak
 
 
Data nadesłania: 27-06-2018
 
 
Data publikacji: 17-09-2018
 
 
LW 2018;96(4):312-319
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Leczenie bólu pooperacyjnego jest trudnym wyzwaniem, wymagającym interdyscyplinarnego podejścia. Celem badania była ocena charakterystyki oraz efektywności leczenia bólu pooperacyjnego, a także wpływu wybranych czynników na odczuwanie bólu przez chorych poddanych operacji. Badanie przeprowadzono od stycznia do lutego 2014 r. w grupie 100 chorych operowanych w różnym trybie i o różnej rozległości operacji. Zebrano i przeanalizowano dane operowanych, a także zastosowane farmakologiczne leczenie bólu z uwzględnieniem jego efektów oraz wpływ czynników psychofizycznych na stan chorego. Do oceny bólu wykorzystano skalę VAS. Pozostałe parametry oceniono na podstawie kwestionariuszy autorskich. Wykazano, że ból systematycznie zmniejszał się po zabiegu operacyjnym. Średni poziom bólu w 0., I, II, III i IV dobie po zabiegu wyniósł odpowiednio 8,3 3,5, 7,4  2,9, 5,5  4,1 i 4,4  4,1. Mniejsze dolegliwości bólowe odczuwali operowani w lepszym stanie emocjonalnym, pracownicy umysłowi, operowani w trybie planowym, pacjenci poddawani lżejszym zabiegom, pacjenci z niewielką nadwagą i operowani w znieczuleniu rdzeniowym. Większe nasilenie bólu związane było z wyższym ciśnieniem tętniczym, większą częstotliwością oddechów i przyspieszonym tętnem.
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono sprzeczności interesów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top