PL EN
OPIS PRZYPADKU
Ropień mózgu. Opis przypadku
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Radiologii Lekarskiej CSK MON WIM w Warszawie; kierownik: dr n. med. Artur Maliborski
 
 
Data nadesłania: 11-10-2017
 
 
Data publikacji: 09-04-2018
 
 
LW 2018;96(2):153-158
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono przypadek ropnia mózgu z przebiciem do układu komorowego o nietypowym obrazie klinicznym, niekorelującym z obrazem radiologicznym. Przedstawiono przebieg choroby i sposoby leczenia. Omówiono cechy ropnia mózgu w obrazach tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego z uwzględnieniem spektroskopii i obrazowania dyfuzyjnego.
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono sprzeczności interesów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top