PL EN
OPIS PRZYPADKU
Ropień mózgu wywołany przez Nocardia abscessus
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o., Polska
 
2
Zakład Patomorfologii Klinicznej, Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o., Polska
 
3
Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego, Polska
 
4
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej CSK MON WIM, Polska
 
 
Data nadesłania: 08-05-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 10-05-2022
 
 
Data akceptacji: 10-05-2022
 
 
Data publikacji: 12-10-2022
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Woźniak-Kosek   

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej CSK MON WIM, Szaserów 128, 04-141, Warszawa, Polska
 
 
LW 2022;100(3):189-194
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
inne
 
STRESZCZENIE
Bakterie z rodzaju Nocardia zaliczane są do tlenowych promieniowców wywołujących poważne infekcje ludzi oraz zwierząt. Występuje ponad 30 gatunków chorobotwórczych dla człowieka. Najczęściej izolowane szczepy, m.in.: N. nova complex, N. abscessus, N. transvalensis complex, N. farcinica, N. asteroidestyp VI (N. cyriacigeorgica) i N. brasiliensis, są odpowiedzialne za wiele różnych chorób począwszy od postaci skórnej, poprzez płucną oraz wielonarządową. Sporadycznie mogą powodować także ropień mózgu, zwłaszcza u osób w immunosupresji. Grupą najbardziej podatną na zachorowania są pacjenci z obniżoną odpornością. Właściwa identyfikacja bakterii z rodzaju Nocardia jest trudna. Niezbędne jest wykorzystanie metod biologii molekularnej, gdyż nowe gatunki niekiedy nie wykazują żadnych różnic fenotypowych między sobą. Prawidłowa identyfikacja jest konieczna do wdrożenia właściwej antybiotykoterapii.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top